Drogers

Een luchtdroger is een technische uitrusting, die wordt gebruikt om de relatieve vochtigheidsgraad van de perslucht te beperken. Zo voorkomt men problemen in verband met condensatie en corrosie van het persluchtnetwerk.

Om optimaal te werken moet de droger de juiste dimensies hebben, waarbij het debiet niet de enige factor van de berekening uitmaakt. Tal van andere parameters, zoals de temperatuur van de inkomende perslucht, de druk, de omgevingstemperatuur en het vereiste dauwpunt spelen eveneens een rol.

De drogers van AF Belgium maken gebruik van de beste technieken om de perslucht op een performante manier te drogen tegen een zeer competitieve prijs.  

De vriesdrogers met thermische massa koelen de perslucht tot een temperatuur lager dan zijn dauwpunt. Dit veroorzaakt de condensatie van de luchtvochtigheid. Deze technologie combineert in één enkele unit de voordelen van een gepatenteerde thermische massa met die van een direct expansiesysteem.

De absorptiedrogers maken gebruik van de eigenschappen van bepaalde droogstoffen, zoals geactiveerd aluminiumoxide en een moleculenzeef, die de watermoleculen aantrekken en op die manier de perslucht drogen. Zo verkrijgt men een verregaand droogproces van de lucht terwijl het elektriciteitsverbruik drastisch vermindert.

De drogers van AF Belgium onderscheiden zich bovenal door hun eenvoudige plaatsing, hun robuuste en betrouwbare ontwerp, de eenvoudige toegang tot de componenten voor het onderhoud en vooral een opmerkelijke energiezuinigheid. Dit alles vertaalt zich in aanzienlijke financiële besparingen voor de klant en een gevoelige daling van de CO2-uitstoot. 

CHAUMECA-adsorptiedrogers

Onze CHAUMECA-adsorptiedrogers vormen de ideale oplossing voor processen die een meer doorgedreven luchtdroging vergen. Ze kunnen immers dauwpunten bereiken van 60°C.

Ze leveren behandelde lucht van hoge kwaliteit en zijn bijzonder zuinig in het gebruik. Hun debietbereik gaat van 60 tot 8280 m3/u.

Ze zijn heel eenvoudig gebouwd: ze bestaan uit twee tanks met adsorberende stoffen waardoor lucht wordt gevoerd, uit enkele elektromagnetische ventielen en afsluitkleppen en uit een microprocessorgestuurde bedieningseenheid. Ze zijn heel geruisarm.

Voor de droogstof kan u kiezen tussen geactiveerd aluminiumoxide en een moleculenzeef, naargelang de temperatuur van de aangevoerde lucht en het gewenste dauwpunt.

Door moleculeninteractie adsorberen die stoffen de in de perslucht aanwezige waterdamp en geven die af aan de lucht wanneer deze zich tot de omgevingsluchtdruk ontspant. Het is op die eigenschap dat het drogen van de lucht en het regenereren van de droogstof gebaseerd zijn.

Freezair-vriesdrogers met thermische massa

Dankzij de exclusieve GTS-technologie (Global Transfer System), herleiden onze Freezair-luchtdrogers het energieverbruik tot 80%. Deze technologie combineert in één enkele unit de voordelen van een gepatenteerde thermische massa met die van een direct expansiesysteem.

De temperatuur van de thermische massa wordt gecontroleerd door een elektronisch systeem dat de koelcompressor stillegt wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt. Dit verlengt de levensduur van de installatie en zorgt voor een aanzienlijk lager energieverbruik.

Onze Freezair-luchtdrogers slaan de koude niet op in een water of glycoltank en zijn dus bijzonder milieuvriendelijk. Ze staan borg voor een constant dauwpunt, zelfs bij bruuske schommeling van de belasting, en hebben geen ventiel of ander regelsysteem nodig. Zo leveren ze constante prestaties bij debieten gaande van 16,8 tot 2250 m³/u.